Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Informacja o zakresie działalności urzędu

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie Wójt Gminy Maria Pałkowska - Rybicka.

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów,
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, wystawianiem rachunków za wodę,
 • sprawami z zakresu promocji, kultury m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach gminy, organizacją wydarzeń i uroczystości wiejskich, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów,
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury,
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Mikołajki Pomorskie

adres: ulica Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie

tel. 55 64043 57

e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie jest otwarty:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie lub zostawić pismo w sekretariacie urzędu ( na parterze, pok. Nr.3)
 • wysłać e-maila na adres: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 55 640 43 57

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

 • na parkingu przy urzędzie gminy  znajduje się jedno miejsce parkingowe  dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście do urzędu jest wolne od barier,
 • przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika urzędu
 • toaleta znajduje się na parterze urzędu i  jest dostosowana dla osób z  niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych

 • w urzędzie nie ma tablic dotykowych,
 • do urzędu można wejść z psem asystującym,
 • po wcześniejszym umówieniu się (zarówno telefonicznym jak i mailowym), wyznaczony zostanie do obsługi pracownik urzędu, który pomoże w poruszaniu się po budynku oraz zapewni załatwienie sprawy. 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 287
Utworzono dnia: 25.11.2021
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Izabela Majewska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

 • 25.11.2021 10:12, Andrzej Czarnecki
  Dodanie strony: Informacja o zakresie działalności urzędu

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube