Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w ½ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mikołajki Pomorskie i osoby fizycznej, opisanej w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 RG.I.6840.3.2022                                                    

Mikołajki Pom. 2023.03.09.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.Dz.U.2021.2213/ Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 

ogłasza II przetarg

   ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału w ½ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mikołajki Pomorskie i osoby fizycznej, opisanej  w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r.  o godz.  10.00  w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2, pokój nr 15.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,

1/ jeżeli w terminie do dnia 14.04.2023r.  wpłacą  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  nieruchomości podanej w załączniku.

2/ którym  przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. , jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w razie uchylenia się od zawarcia wadium.

 

Wadium należy wpłacić  przelewem na konto bankowe 32 8309 0000 0000 0130 2000 0050 z podaniem nr działki, której wadium dotyczy.

 

Wpłacone wadium zostanie:

1/ zaliczone na poczet ceny sprzedaży, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

2/ zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak

    nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Cena nabycia nieruchomości równa jest cenie osiągniętej w przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 

Wójt

Maria Pałkowska - Rybicka

Załączniki:

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu

Utworzono dnia 19.04.2023, 13:26

Wykaz do ogłoszenia

Utworzono dnia 09.03.2023, 12:54
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 9 marca 2023r.

Ogłoszenie

Utworzono dnia 09.03.2023, 12:54

Informacje

Liczba wyświetleń: 28
Utworzono dnia: 09.03.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Marzena Marciniak
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 19.04.2023 13:26, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu
  • 09.03.2023 12:54, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Wykaz do ogłoszenia
  • 09.03.2023 12:54, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube