Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich.

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich.


Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. 1005, 1079) ,  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm, Dz.U. z 2022r. 815) ,  oraz w wykonaniu uchwały Nr IX/51/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie  z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mikołajkach Pomorskich, Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w prasie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zastępca Wójta 
 
Izabela  Majewska

Informacje

Liczba wyświetleń: 58
Utworzono dnia: 24.01.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Marzena Marciniak
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 24.01.2023 07:52, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich.
  • 24.01.2023 07:52, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mikołajkach Pomorskich.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube