Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Stążkach gmina Mikołajki Pomorskie, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat.

ZARZĄDZENIE NR 8/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Stążkach gmina Mikołajki Pomorskie, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat.


Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.2022.poz.559 ze zm. 1005, 1079), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2021r. poz.1899, ze zm.Dz.U z 2022 r. poz. 815), Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy na okres do trzech lat, nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o których mowa w § 1. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w prasie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zastępca Wójta 
 
Izabela  Majewska

Informacje

Liczba wyświetleń: 60
Utworzono dnia: 24.01.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Marzena Marciniak
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 24.01.2023 07:52, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Stążkach gmina Mikołajki Pomorskie, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat.
  • 24.01.2023 07:51, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Stążkach gmina Mikołajki Pomorskie, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat.
  • 24.01.2023 07:51, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Stążkach gmina Mikołajki Pomorskie, przeznaczonej do dzierżawy na okres do trzech lat.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube