Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 31/4 w obrębie Krastudy w Gminie Mikołajki Pomorskie

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10. § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 31/4 w obrębie Krastudy  w Gminie Mikołajki Pomorskie”, powiat sztumski.

informuje, że

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dot.  postępowania  o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym wszystkie strony postępowania mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro), w godzinach 7.00 – 15.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie w BIP nastąpiło dnia: 07.12.2021r.

Upublicznienie na tablicy ogłoszeń w dniu 07.12.2021r.

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 07.12.2021, 10:13
PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 88
Utworzono dnia: 07.12.2021
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 07.12.2021 10:13, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 07.12.2021 10:13, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 31/4 w obrębie Krastudy w Gminie Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube