Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 91/1, 95/2, 95/3 w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10. § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 91/1, 95/2, 95/3 w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie”,  położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego

informuje, że

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym wszystkie strony postępowania mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro), pracownik Referatu Gospodarczego -  Inspektor ds. ochrony środowiska,   w godzinach 7.00 – 15.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

1) Obwieszczenie w BIP nastąpiło dnia: 29.11.2021r.

2) Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń nastąpiło dnia: 29.11.2021r.

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 29.11.2021, 09:20
DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 64
Utworzono dnia: 29.11.2021
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 29.11.2021 09:20, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 29.11.2021 09:19, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 91/1, 95/2, 95/3 w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube