Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 91/1, 95/2, 95/3 w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie

Mikołajki Pomorskie, dnia 04.01.2022r.

RGIV.6220.30.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji z dnia 04.01.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 91/1, 95/2, 95/3  w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie”,  położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego; na wniosek przedsiębiorstwa  przedsiębiorstwa  KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27; 86- 014 Sicienko.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie;  można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro), w dniach pracy Urzędu w godzinach 7.00 – 15.00.

1) Obwieszczenie w BIP nastąpiło dnia: 04.01.2022r.

2) Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń nastąpiło dnia: 04.01.2022r.

3) Udostępnienie treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi  od dnia 04.01.2022r. 

 

Sporządził: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Utworzono dnia 04.01.2022, 11:14

Informacje

Liczba wyświetleń: 79
Utworzono dnia: 04.01.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 04.01.2022 11:14, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  • 04.01.2022 11:14, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 91/1, 95/2, 95/3 w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube