Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie

Mikołajki Pomorskie, dnia 04.01.2022r.

RGIV.6220.27.2021

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10. § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego

informuje, że

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym wszystkie strony postępowania mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków  w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro), pracownik Referatu Gospodarczego -  Inspektor ds. ochrony środowiska,   w godzinach 7.00 – 15.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

1) Obwieszczenie w BIP nastąpiło dnia: 04.01.2022r.

2) Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń nastąpiło dnia: 04.01.2022r.

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 04.01.2022, 10:59

Informacje

Liczba wyświetleń: 91
Utworzono dnia: 04.01.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 04.01.2022 10:59, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 04.01.2022 10:59, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube