Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Poprawa dobrostanu stada hodowlanego w gospodarstwie "FORTUNE" Sp. z o. o w Cieszymowie planowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/33, 129/34 129/36, 129/37, 129/38,129/39 i 129/40 obręb nr 1O – Stążki

Mikołajki Pomorskie, dnia 22.12.2021r.

RGIV.6220.39.2020

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony   o wydaniu decyzji z dnia 22.12.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

Poprawa  dobrostanu  stada  hodowlanego  w  gospodarstwie  "FORTUNE" Sp.  z  o. o w Cieszymowie planowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/33, 129/34 129/36, 129/37, 129/38,129/39 i 129/40 obręb nr 1O – Stążki, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie, na wniosek przedsiębiorstwa „FORTUNE” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszymowie 3; 82-433 Mikołajki Pomorskie reprezentowane przez pełnomocnika Wojciecha Osak Pracownia Inwestproj przy ul. Toruńskiej 10; 87-134 Rozgarty

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku;  można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10   (I piętro), w dniach pracy Urzędu w godzinach 7.00 – 15.00.

1) Obwieszczenie w BIP nastąpiło dnia: 22.12.2021r.

2) Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń nastąpiło dnia: 22.12.2021r.

3) Udostępnienie treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi  od dnia 22.12.2021r. 

 

Załącznik: decyzja  z dnia 22.12.2021r. znak sprawy RGIV.6220.39.2020

 

Sporządził: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 22.12.2021, 14:54
PDF

Obwieszczenie

Utworzono dnia 22.12.2021, 14:54
DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 62
Utworzono dnia: 22.12.2021
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 22.12.2021 14:54, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 22.12.2021 14:54, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 22.12.2021 14:53, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Poprawa dobrostanu stada hodowlanego w gospodarstwie "FORTUNE" Sp. z o. o w Cieszymowie planowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/33, 129/34 129/36, 129/37, 129/38,129/39 i 129/40 obręb nr 1O – Stążki

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube