Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Rok 2021

DOKUMENTY, strona 1:

Budowa do 9 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą.

Utworzono dnia 06.12.2021

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256/,  w związku z art. 66a , ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / j.t. Dz.U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm...

czytaj dalej » na temat: Budowa do 9 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą.

Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi

Utworzono dnia 29.10.2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu...

czytaj dalej » na temat: Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi

Informacje

Liczba wyświetleń: 2570
Utworzono dnia: 22.01.2021

Historia publikacji

  • 23.12.2021 09:08, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW pod nazwą Mikołajki Pomorskie_6 wraz z infrastrukturą towarzyszącą .
  • 10.12.2021 12:04, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Inwestycja polegająca na budowie sześciu zbiorników o pojemności 6400 litrów każdy na propan ciekły niezbędnych do funkcjonowania suszarni zbóż na działce 182 obręb Pierzchowice, gmina Mikołajki Pomorskie.
  • 10.12.2021 12:02, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Inwestycja polegająca na budowie sześciu zbiorników o pojemności 6400 litrów każdy na propan ciekły niezbędnych do funkcjonowania suszarni zbóż na działce 182 obręb Pierzchowice, gmina Mikołajki Pomorskie.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube