Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Rok 2020

DOKUMENTY, strona 1:

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Chmury reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ELVEN Krystian Brandt z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Leśmiana 21/11,, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A...

Utworzono dnia 07.10.2020

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293/ z a w i a d a m i a że na podstawie wniosku Pana Dariusza Chmury reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ELVEN Krystian Brandt z siedzibą  82-300 Elbląg ul. Leśmiana 21/11,, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,  została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca  na  budowie na linii elektroenergetycznej kablowej (podziemnej)  nN 0,4kV dla zasilania zespołu domów jednorodzinnych  w m. Mikołajki Pomorskie  na dz.nr 675,676, 677, 678, 519 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie.

czytaj dalej » na temat: Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Chmury reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ELVEN Krystian Brandt z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Leśmiana 21/11,, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A...

OBWIESZCZENIE o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Utworzono dnia 03.09.2020
Mikołajki Pomorskie, dn.  03.09.2020r.   OBWIESZCZENIE o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
czytaj dalej » na temat: OBWIESZCZENIE o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informacje

Liczba wyświetleń: 1514
Utworzono dnia: 30.04.2020

Historia publikacji

  • 18.12.2020 13:51, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa gazociągu średniego ciśnienia 9MOP 0,5) PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji gminy Stary Targ i Mikołajki Pomorskie, dz. nr 171, obr Kątki, gm. Stary Targ oraz dz. nr 74, obr. Kołoząb, gm. Mikołajki Pomorskie - teren kolejowy zamknięty.
  • 18.12.2020 13:48, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia o wydaniu w dniu 09.12.202, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, reprezentowanej przez Pana Łukasza Kokocińskiego z dnia 09 czerwca 2020r„ decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, nr WI-III.746.1.31.2020
  • 08.12.2020 08:41, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Obwieszczenie. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Ta

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube