Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Rok 2021

DOKUMENTY:

Modernizacja (przebudowie i rozbudowie) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich na działce 553/5 obręb Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 15.12.2021
Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2021, poz. 735/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021r. Dz.U. poz. 741 ze zm. ./ zawiadamia że na...
czytaj dalej » na temat: Modernizacja (przebudowie i rozbudowie) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich na działce 553/5 obręb Mikołajki Pomorskie

Budowie sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Prabuckiej

Utworzono dnia 29.11.2021
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2021, poz. 735/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021r. Dz.U. poz. 741 ze zm....
czytaj dalej » na temat: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Prabuckiej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Krasna Łąka - Balewko -Balewo

Utworzono dnia 25.11.2021
Obwieszczenie Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2021, poz. 735/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2021r. Dz.U. poz. 741 ze zm....
czytaj dalej » na temat: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Krasna Łąka - Balewko -Balewo

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie na dz. nr 415/2, 420/1, 476 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 18.05.2021

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293/ zawiadamia...

czytaj dalej » na temat: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie na dz. nr 415/2, 420/1, 476 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie

Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 25.03.2021
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz....
czytaj dalej » na temat: Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 23.03.2021
O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293./ z a...
czytaj dalej » na temat: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie

Informacje

Liczba wyświetleń: 786
Utworzono dnia: 23.03.2021

Historia publikacji

  • 11.01.2022 13:54, Agata Witkowska
    Dodanie dokumentu: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie domu dla matek, ojców z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży w Kołozębiu na działce 7/4 obręb Kołoząb, gm. Mikołajki Pomorskie
  • 15.12.2021 14:00, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Modernizacja (przebudowie i rozbudowie) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich na działce 553/5 obręb Mikołajki Pomorskie
  • 29.11.2021 13:21, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Prabuckiej

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube