Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Strategia Rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2022-2027"

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), uchwałą nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie oraz uchwałą nr XXVIII/201/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2022-2027

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem ,,Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2022-2027".

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 22 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w siedzibie  Gminy- na Sali Narad- 1 piętro  w dniu  13 maja 2022 r. o godzinie 12.00

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

 1. przesłać na adres: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
 2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Informacje

Liczba wyświetleń: 599
Utworzono dnia: 22.04.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Izabela Majewska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

 • 27.05.2022 09:28, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2022-2027”
 • 22.04.2022 07:24, Andrzej Czarnecki
  Edycja strony: Strategia Rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie
 • 22.04.2022 07:23, Andrzej Czarnecki
  Edycja strony: Strategia Rozwoju Gminy Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube