Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Pracownicy Urzędu Gminy

 

Centrala telefoniczna:  55 640 43 57

 

Kontakt poprzez platformę ePUAP

 

Skrytka odbiorcza: /3b0s48tes4/skrytka

Skrytka odbiorcza ESP:  /3b0s48tes4/Skrytka ESP

 

ePUAP

 

Kontakt poprzez Gminny System Komunikacji Online

 

e-Urzad

 


WÓJT GMINY


Maria Pałkowska-Rybicka

wojt@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 4

Nr. wew. telefonu: 531-585-081


REFERAT ORGANIZACYJNY


Majewska Izabela

Sekretarz

Kierownik Referatu Organizacyjnego

sekretarz@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.2 

Nr. wew. telefonu: 530-998-920


Głowacka Katarzyna

Młodszy referent ds. organizacyjno kadrowych

sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 3

Nr. wew. telefonu: 536-339-354


Witkowska Agata

Referent ds. samorządowych i obsługi rady

rada@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.3

Nr. wew. telefonu: 536-361-273


-

Stanowisko ds. obronnych

obronacywilna@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.14

Nr. wew. telefonu: 535-631-293


Aktualnie zastępstwo w zakresie dowodów osobistych i spraw obywatelskich pełni Emilia Zielińska

Ewelina Skalmowska

Kierownik USC

usc@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.1

Nr. wew. telefonu: 536-208-791


Sylwia Wojciechowska

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Z-ca Kierownika USC

ludnosc@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.1

Nr. wew. telefonu: 536-208-791


Czarnecki Andrzej

Informatyk

informatyk@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 14

Nr. wew. telefonu: 535-631-293


REFERAT FINANSOWY


Baczkowska Izabela

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansowego

skarbnik@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 6

Nr. wew. telefonu: 512-101-446


Szota Anna

Stanowisko ds. płac i ksiegowości budżetowej

place@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 7

Nr. wew. telefonu: 533-986-279


Wojtacka Magdalena

oplaty@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 7

Nr. wew. telefonu: 533 986 279


Mikołajczyk Ewa

Referent ds. księgowości budżetowej

vat2.ksiegowosc@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 8

Nr. wew. telefonu: 536-557-437


Krużewska Bożena

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 

ksiegowosc@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 8

Nr. wew. telefonu: 536-557-437


Wewiór Marlena

Stanowisko ds. rozliczania dospodarki wodno-ściekowej

woda@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 8

Nr. wew. telefonu: 536-448-995


Kwolek Elżbieta

Stanowisko ds. podatków opłat lokalnych i windykacji

egzekucja@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 5

Nr. wew. telefonu: 536-133-447


Deroszewska Anna

Stanowisko ds. wymiaru i podatków lokalnych

podatki@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 5

Nr. wew. telefonu: 536-133-447


Jedrzejewska Ewa

Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki odpadami

odpady@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 5

Nr. wew. telefonu: 536-368-013


REFERAT GOSPODARCZY


Marciniak Marzena

Kierownik Referatu Gospodarczego 

gospodarka@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 11

Nr. wew. telefonu: 535-376-593


Podlaska Brygida

Stanowisko ds. zamówień publicznych

inwestycje@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.10

Nr. wew. telefonu: 536-064-257


Kuśmierczyk Anna

Stanowsiko ds. ochrony środowiska

ochronasrodowiska@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 10

Nr. wew. telefonu: 533-289-837


Justyna Zaborowska - Lenga

Stanowisko ds. komunalno-mieszkaniowych

komunalny@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.10

Nr. wew. telefonu: 536-064-257


REFERAT KOMUNALNY


Zaboronek Olgierd

Kierownik Referatu Komunalnego

wodkan@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 9

Nr. wew. telefonu: 536-085-338


Zarzycka Michalina

Stanowisko ds. komunalnych

komunalny.wodkan@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 9

Nr. wew. telefonu: 536-085-338


SAMODZIELNE STANOWISKA


Marcinkowska Iwona

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i sportu

projekty@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr. 12

Nr. wew. telefonu: 536-170-598


Iwona Kolińska

Samodzielne stanowisko ds. oświaty

edukacja@mikolajkipomorskie.pl

Pokój Nr.13

Nr. wew. telefonu: 536-557-437


 

Informacje

Liczba wyświetleń: 16106
Utworzono dnia: 02.09.2020

Historia publikacji

  • 07.05.2023 18:36, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Pracownicy Urzędu Gminy
  • 15.12.2022 13:40, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Pracownicy Urzędu Gminy
  • 17.08.2022 11:13, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Pracownicy Urzędu Gminy

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube