Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Postępowanie z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi

Wiele nieszczęść powodowanych jest nierozważnym podnoszeniem, odkopywaniem, przenoszeniem i wrzucaniem do ognisk znalezionych niewybuchów. Powiadamiając o tym fakcie Policję oraz terenowe organy administracji chronimy nasze życie.

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego.

Należy mieć świadomość, że materiały  wybuchowe stosowane w technice wojskowej, w praktyce są całkowicie odporne na działania wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swa właściwości wybuchowe.

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.)

Są to w szczególności:

 • zapalniki;
 • pociski;
 • bomby lotnicze;
 • naboje artyleryjskie i karabinowe;
 • pancerzownice;
 • granaty;
 • miny wszelkich typów;
 • ładunki materiałów wybuchowych;
 • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.

Zaliczyć do nich można:

 • płyn łatwopalny, żrący i trujący;
 • zawartość butli stalowych, gaśnic;
 • resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.

 

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego.

 

UWAGA! Po znalezieniu niewypału lub niewybuchu, bomby a także przedmiotu niebezpiecznego należy powiadomić Policję tel. 997

Informując w/w należy:

 • precyzyjnie określić miejsce odnalezienia;
 • określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość;
 • podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku.

 

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewypałów, niewybuchów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

 

Zadania realizowane przez jednostkę Policji:

-          Przyjęcie informacji o zdarzeniu.

-      Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz - zabezpieczenia  miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.

-          Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.

-          W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.

-          W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.

-          Przeprowadzenie czynności wyjaśniających.

Informacje

Liczba wyświetleń: 593
Utworzono dnia: 27.08.2020
Dokument wprowadził:
Postępowanie z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi

Historia publikacji

 • 27.08.2020 08:13, Andrzej Czarnecki
  Dodanie strony: Postępowanie z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube