Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Ważne telefony

- NUMER ALARMOWY – 112
- POLICJA – 112
- STRAZ POŻARNA – 112
- POGOTOWIE RATUNKOWE – 112
- POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991

Osoba zgłaszająca zagrożenie (wypadek) powinna podać:

- co się stało,
- gdzie ma miejsce zdarzenie – adres , nazwa obiektu
- czy są zagrożeni ludzie
- swoje nazwisko oraz numer telefonu , z którego dzwoni

Nie należy odkładać słuchawki do chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora danej służby, który może mieć dodatkowe pytania istotne dla podjęcia szybkich działań ratowniczych.

O incydencie należy zawiadomić właściciela lub użytkownika budynku , w którym miało miejsca zdarzenia (Dyrektora , Kierownika itp.)

JAK DZWONIĆ NA 112

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybierania numeru 112:
miejsce rozmowy powinno znajdować się w miejscu zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem,
jeśli jest to możliwe , połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora , nie odkładać słuchawki do czasu , gdy połączenie nie zostanie podjęte,(połączenie jest bezpłatne , więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
przedstawić się z imienia i nazwiska , krótko opisać zdarzenie lub sytuację , której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
wskazać miejsce przebywania /adresu , w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli jest to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
udzielić dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazywania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy , należy o tym szybko poinformować operatora numeru 112,
należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu , z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek , gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia dodatkowych informacji.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA 112

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub - w przypadku problemów z łącznością – może być przekierowane do następnego centrum powiadamiania ratunkowego , które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112

zapyta o rodzaj zdarzenia , miejsce zdarzenia,
wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji , która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia ,
jeśli zajdzie taka potrzeba , operator może połączyć osobę zgłaszająca zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym,

KIEDY DZWONIĆ POD NR. 112

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia , życia lub mienia , np.:
- pożary,
- wypadki drogowe,
- kradzieże,
- włamania,
- w przypadku użycia przemocy,
- nagłe omdlenia i utrata świadomości,
- poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienie,
- przypadki porażenia prądem,
- rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
- inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.

KIEDY NIE DZWONIĆ POD NR. 112

Nie należy dzwonić na numer 112 kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia , życia lub mienia lub w innych sytuacjach , takich jak:
- zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
- w celu poinformowania , że nie potrzebujesz pomocy,
- w celi czy numer 112 naprawdę działa,
- w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon , faks , cennik usług itp.),
- w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
- w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji autobusowej , kolejowej lub lotniczej,
- w celu wezwania taksówki , zamówienia kwiatów itp.,
- w celu wyrażenia opinii na dany temat , wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
- w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie , która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy , a nie może połączyć się z operatorem w CPR.

Informacje

Liczba wyświetleń: 679
Utworzono dnia: 27.08.2020

Historia publikacji

  • 18.02.2022 10:35, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Ważne telefony
  • 18.02.2022 10:33, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Ważne telefony
  • 27.08.2020 08:22, Andrzej Czarnecki
    Dodanie strony: Ważne telefony

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube