Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stążki

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy:                                                                                                      

RG.271.2.2020

Numer ogłoszenia: 579869-N-2020 z dnia 2020-09-01

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Wysokość wadium: 5 000 zł

Termin składania ofert:

2020-09-17 - godzina 10:00

Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stążki

Które postępowanie w tej sprawie:

1

Krótki opis:

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowości Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski i remont przepustu .Odcinek projektowanej drogi wynosi około 196 mb . W ramach budowy przewiduje się:

 • wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś •-poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań, •poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych, •remont odwodnienia drogi ( przepust ),
 • zagospodarowanie zieleni.

Trasa drogi w planie została zaprojektowana w taki sposób aby dostosować ją do istniejącej trasy oraz granic pasa drogowego. Projektowany odcinek zakłada niweletę dostosowaną do terenu wzbogaconą o warstwy konstrukcyjne ( zgodnie z przekrojami normalnymi ). Na całym odcinku zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton o stałej szerokości 4,0 m i przekroju daszkowym o spadku poprzecznym 2 %. W miejscu bramy wjazdowej zostało zastosowane zwężenie jezdni do 2,5 m. Zjazdy przewidziane do budowy zaprojektowano w miejscu istniejących zjazdów lub miejsc gdzie po wizji w terenie można było stwierdzić którędy odbywa się wjazd na działkę . Wjazdy zaprojektowano wszystkie jako indywidualne. Szerokość zjazdu zaprojektowano jako 4 m , skosy 1:1 , zjazdy należy wykonać do granicy działki , pasa drogowego nawierzchnie zjazdu przyjęto z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce

 

Pliki do pobrania:

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 29.09.2020, 07:56
Plik w formacie PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 29.09.2020, 07:56
Plik w formacie DOC

Informacja po otwarciu ofert z dnia 17.09.2020 roku

Utworzono dnia 17.09.2020, 12:36
Plik w formacie PDF

Ogłoszenie

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:57
Plik w formacie PDF

SIWZ

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:57
Plik w formacie PDF

Projekt

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:57
Plik w formacie PDF

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:57
Plik w formacie PDF

Przedmiar

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:57
Plik w formacie PDF

Załącznik nr 6

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:57
Plik w formacie DOC

Załączniki nr 1 - 5

Utworzono dnia 01.09.2020, 10:57
Plik w formacie DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 895
Utworzono dnia: 01.09.2020
Dokument wprowadził:
Andrzej Czarnecki
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Brygida Podlaska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołjkach Pomorskich

Historia publikacji

 • 11.01.2023 07:40, Agata Witkowska
  Usunięcie strony: Rok 2023
 • 29.09.2020 07:56, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 29.09.2020 07:56, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube